Όροι & Προϋποθέσεις

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Maybelline New York, η οποία αποτελεί ιδιοκτησία και τελεί υπό τον έλεγχο της L’Oreal USA, Inc. (συλλογικά, «Maybelline», «Εμείς», «Εμάς», ή «Μας» ). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης («Όροι Χρήσης»), πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα»). ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ WIDGETS, Ή ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των χρηστών που παρέχουν περιεχόμενο, πληροφορίες και άλλου είδους υλικό ή υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα. Η πρόσβαση σε και η χρήση της Ιστοσελίδας θα υπόκεινται στην έκδοση των Όρων Χρήσης η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα κατά τη χρονική στιγμή της χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, τότε δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης, προβολής, λήψης ή άλλης χρήσης της Ιστοσελίδας ή δικαίωμα αγοράς οποιωνδήποτε καλλυντικών και, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να το πράξετε.

Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε τμήματα στους παρόντες Όρους Χρήσης, ανά πάσα στιγμή από τώρα και στο μέλλον. Φέρετε την ευθύνη να ανατρέχετε τακτικά στους παρόντες Όρους Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών των παρόντων Όρων Χρήσης συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε τέτοιες ουσιώδεις αλλαγές δημοσιεύοντας σχετική ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα, ή/και, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απόρρητο
Έχουμε συντάξει μια Πολιτική Απορρήτου για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πολιτικές μας σε ό,τι αφορά τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα Συμφωνία, κάνοντας κλικ εδώ. Η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των όρων της Πολιτικής Απορρήτου.

Γενικοί Όροι Χρήσης
Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προορίζονται για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους, μη εμπορικούς σκοπούς, και σύμφωνα με όλους τους διεθνείς, ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους. Εκτός των περιπτώσεων στις οποίες επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης, απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η διανομή, η ανάστροφη μηχανίκευση, η τροποποίηση, η αντιγραφή, η δημοσίευση, η προβολή, η μετάδοση, η προσαρμογή, η πλαισίωση, η σύνδεση, η ενοικίαση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η εκχώρηση άδειας, ή η εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) έχετε συμπληρώσει το νόμιμο έτος ενηλικίωσης στη χώρα κατοικίας σας, (β) το δικαίωμα πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα δεν έχει ανασταλεί ή αφαιρεθεί ουδέποτε κατά το παρελθόν, (γ) δεν έχετε περισσότερους από έναν (1) λογαριασμό στην Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, (δ) θα μας παρέχετε μόνο αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή/και την τοποθέτηση Παραγγελίας (όπως ορίζεται παρακάτω). Εάν πιστεύουμε ή υποψιαζόμαστε ότι οι πληροφορίες σας δεν είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες ή πλήρεις, ενδέχεται να αρνηθούμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες αυτής (ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτών), και (ε) ότι έχετε πλήρη εξουσία να προσχωρήσετε στους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Ο Λογαριασμός Σας
Κατά τη δημιουργία Λογαριασμού, απαιτείται να παράσχετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης (συλλογικά, «Στοιχεία Λογαριασμού»), τα οποία δεν μπορείτε να γνωστοποιείτε σε ή να μοιράζεστε με τρίτα μέρη. Εάν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα δικά σας Στοιχεία Λογαριασμού, θα βασιστούμε στα εν λόγω Στοιχεία Λογαριασμού και θα υποθέσουμε ότι ο έχων πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες είστε εσείς ή κάποιος εκπρόσωπός σας. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε χρήση των Στοιχείων Λογαριασμού σας και για κάθε Παραγγελία και δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ή σε σχέση με τον Λογαριασμό σας. Χωρίς περιορισμό των οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχουμε, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία κρίνεται απαραίτητη ή εύλογη, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του τερματισμού του Λογαριασμού σας, της αλλαγής του κωδικού πρόσβασής σας, ή της αίτησης παροχής πρόσθετων πληροφοριών για την έγκριση συναλλαγών στον Λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους οποιωνδήποτε χρηστών που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες με τα δικά σας Στοιχεία Λογαριασμού, ενέργεια ή παράλειψη η οποία, εάν γινόταν από εσάς, θα θεωρείτο παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν ή απορρέουν από (α) οποιαδήποτε πράξη ή απραξία εκ μέρους μας σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, (β) οποιαδήποτε έκθεση σε κίνδυνο της εμπιστευτικότητας του Λογαριασμού σας ή του κωδικού σας, και (γ) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ή χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου, χωρίς την άδεια του κατόχου του Λογαριασμού. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως, εάν διαπιστώσετε ότι τα Στοιχεία Λογαριασμού σας χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημιουργήσετε περισσότερους από έναν Λογαριασμούς, ότι δεν θα δημιουργήσετε Λογαριασμό για λογαριασμό προσώπου άλλου πέραν του εαυτού σας χωρίς την εξουσιοδότηση του συγκεκριμένου προσώπου, και ότι δεν θα δημιουργήσετε Λογαριασμό για λογαριασμό οποιασδήποτε ομάδας ή οντότητας.

Περιεχόμενο Χρήστη
Είναι χαρά μας να λαμβάνουμε σχόλια, παρατηρήσεις και πληροφορίες εκ μέρους των χρηστών. Επιπλέον, εσείς και άλλοι χρήστες της Ιστοσελίδας ενδέχεται, κατά καιρούς, να έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε στην Ιστοσελίδα ορισμένες ιδέες, έννοιες, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενο, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, σχόλια για τα προϊόντα μας, διαφημιστικό ή άλλου είδους προωθητικό υλικό ή εκδηλώσεις, γεγονότα, συμβουλές, «μυστικά», απόψεις, και άλλο υλικό (συλλογικά, «Περιεχόμενο Χρήστη»). Με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε στην παρούσα Ιστοσελίδα θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και ως κοινόχρηστο, και ενδέχεται να προβάλλεται σε εσάς ή/και σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης ότι εμείς, οι θυγατρικές μας και οι δικαιοδόχοι μας έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη μας στέλνετε για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, της παρασκευής και της εμπορίας προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, χωρίς καμία αναγνώριση, ειδοποίηση, έγκριση ή αποζημίωση προς εσάς.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι άλλοι χρήστες δεν θα αντιγράψουν, θα τροποποιήσουν, θα διανείμουν ή θα χρησιμοποιήσουν με άλλον τρόπο το Περιεχόμενο Χρήστη που μοιράζεστε. Επομένως, εάν έχετε κάποια ιδέα ή πληροφορία που θέλετε να παραμείνει εμπιστευτική ή/και δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί από τρίτους, μην τη δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα. Εμείς και οι θυγατρικές μας δεν φέρουμε ευθύνη για την κακή χρήση ή την κατάχρηση εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη του Περιεχομένου Χρήστη που δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύουμε την ταυτότητα των χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στην Ιστοσελίδα ή να επιβλέπουμε το Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από τους χρήστες. Αναγνωρίζετε ότι μπορούμε ή όχι να ελέγχουμε προκαταρκτικώς, να παρακολουθούμε, να επανεξετάζουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να διαγράφουμε το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύεται από εσάς και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Εμείς και οι εντολοδόχοι μας διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να μετακινούμε, να απορρίπτουμε, να αποκλείουμε ή να αφαιρούμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, με ή χωρίς προειδοποίηση. Εμείς και οι εντολοδόχοι μας διατηρούμε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης, και αποκάλυψης οποιωνδήποτε πληροφοριών, όπως κρίνουμε ευλόγως ότι αυτό είναι απαραίτητο για (α) τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, (β) την επιβολή των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ενδεχόμενων παραβιάσεων του παρόντος, (γ) τον εντοπισμό, την αποτροπή ή την καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο αντιμετώπιση απάτης, ή ζητημάτων ασφαλείας ή τεχνικών ζητημάτων, (δ) την ανταπόκριση σε αιτήματα χρηστών, ή (ε) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας τόσο ημών όσο και των χρηστών της Ιστοσελίδας και του κοινού. Σε κάθε περίπτωση, δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από τυχόν αποτυχία, μη αποτυχία ή καθυστέρηση αφαίρεσης τέτοιου Περιεχομένου Χρήστη, ακόμα και εάν μας γνωστοποιείται η πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Συμπεριφορά Χρηστών
Δημοσιεύοντας Περιεχόμενο Χρήστη ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία επικοινωνίας ή άλλη διαδραστική υπηρεσία που ενδέχεται να είναι διαθέσιμη σε εσάς κατά καιρούς εντός ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι είστε το μόνο υπεύθυνο πρόσωπο ή/και οντότητα από όπου προήλθε το Περιεχόμενο Χρήστη. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην επισκέπτεσθε ή να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για σκοπούς που απαγορεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Έχετε την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων σας που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα.

Ουπς, φαίνεται ότι δεν έχεις συνδεθεί! Συνδέσου ή δημιούργησε το beauty λογαριασμό σου. Or create an account.