Πολιτική διαχείρισης περιεχομένου χρηστών

ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ  
#YESMaybellineNewYork

Τα hashtags (εφεξής το/τα «Hashtag»)  και τα Mentions (εφεξης «Mentions») που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή περιεχομένου είναι #maybellinegr και όλα τα hashtags που σχετίζονται με καμπάνιες της Maybelline New York και @MaybellineNYGreece

Απαντώντας #YesMaybellineNewYork συμφωνείτε με τα ακόλουθα: 

Χορηγείτε στη L’Oréal Hellas ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες ή/και τις συνδεδεμένες εταιρείες της για λογαριασμό του σήματος Maybelline New York (εφεξής από κοινού η «Maybelline New York»), ένα παγκόσμιο, άνευ ανταλλάγματος, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης των βίντεο, φωτογραφιών ή/και άλλου περιεχομένου που έχετε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Instagram, το Facebook, το Twitter, Tik Tok κ.α), μαζί με τα στοιχεία σας όπως εμφανίζονται  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης(ενδεικτικά το username , το όνομα σας κ.α) καθώς και την εικόνα προφίλ, τις λεζάντες και τις πληροφορίες τοποθεσίας που μπορεί να έχετε προσθέσει στο περιεχόμενό σας («Περιεχόμενο Χρήστη») και που έχετε επισημάνει με κάποιο από τα παραπάνω Hashtag και Mentions, σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ιστοσελίδων της και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσής της, των ενημερωτικών δελτίων της, για σκοπούς προώθησης ή/και διαφήμισής της. Το εν λόγω δικαίωμα χρήσης του Περιεχομένου Χρήστη παρέχεται ολόκληρη την εκ του νόμου διάρκεια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα των δικαιωμάτων δημιουργού, όπως ορίζονται από τη ελληνική και αλλοδαπή νομοθεσία και από διεθνείς συμβάσεις.

Παραχωρείτε στη Maybelline New York το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το username σας, το όνομά σας, την εικόνα σας, ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία σας σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας. Αυτό το δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων της προσωπικότητας χορηγείται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (σιωπηρά ανανεώσιμο) για τα ίδια μέσα που αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη. 

Η Maybelline New York μπορεί να χρησιμοποιεί, να εκθέτει, να αναπαράγει, να διανέμει, να μεταδίδει, να συνδυάζει με άλλα υλικά, να μεταβάλλει ή/και να επεξεργάζεται το Περιεχόμενο Χρήστη για νομικούς ή/και κανονιστικούς λόγους με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο (σε κάθε περίπτωση μη αλλοιώνοντας το), χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς.

Επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι: (i) είστε κύριος όλων των δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου Χρήστη ή/και έχετε άδεια από τυχόν άλλο πρόσωπο με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας επί του Περιεχομένου Χρήστη να χορηγήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, (ii) εσείς και όλα τα άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο Περιεχόμενο Χρήστη δεν είστε κάτω των 18 ετών, και (iii) η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας από την Maybelline New York δεν παραβιάζει κανέναν νόμο ούτε και δικαιώματα τρίτων. Η Maybelline New York έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυρίζεται ότι το Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματά του.

Εάν η δημοσίευσή σας (post) περιέχει θετικό σχόλιο ή μαρτυρία σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε περαιτέρω ότι πρόκειται για αληθή και ακριβή έκφραση της άποψής σας που στηρίζεται στη χρήση προϊόντων του Maybelline New York και ότι έχετε δημοσιοποιήσει τη λήψη οποιουδήποτε δωρεάν προϊόντος ή κινήτρου ως αντάλλαγμα για την ανάρτηση της δημοσίευσής σας (ενδεικτικά μέσω #paidad, #adv #paidpartnership)

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο «viral» επικοινωνίας σε ιστότοπους τρίτων και ότι η Maybelline New York δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια σε σχέση με αυτό. 

Συναινείτε στη συλλογή οποιoνδήποτε προσωπικών πληροφοριών παρέχετε από την Maybelline New York και στην από μέρους της Maybelline New York χρήση και γνωστοποίηση των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν ή να είναι προσβάσιμες εκτός του ΕΟΧ και μπορεί να γνωστοποιηθούν σε συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλους αξιόπιστους τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της Maybelline New York. Αναρτώντας Περιεχόμενο Χρήστη με οποιοδήποτε Hashtag ή άλλως παρέχοντας στην Maybelline New York προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε με την εν λόγω συλλογή, χρήση, γνωστοποίηση, μεταφορά και επεξεργασία των πληροφοριών σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Maybelline New York και την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. 

Δεν θα θεωρήσετε την Maybelline New York ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της υπεύθυνους για τυχόν αξιώσεις ή απαιτήσεις σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας. 

Αποδέχεστε ότι η Maybelline New York δεν θα σας καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή για τη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας ή/και για τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με αυτό.

Αποδέχεστε ότι η Maybelline New York μπορεί να αρνηθεί να χρησιμοποιήσει ή να αφαιρέσει ανά πάσα στιγμή το Περιεχόμενο Χρήστη σας για οποιονδήποτε λόγο. 

Εάν αλλάξετε γνώμη σχετικά με την κοινή χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας ή αν δεν θέλετε η Maybelline New York να επικοινωνήσει μαζί σας ξανά σχετικά με το Περιεχόμενο Χρήστη, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση: L’OrealHellas Α.Ε. - Υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 142 34, Νέα Ιωνία Αττικής, επισημαίνοντας στην επικοινωνία «#YESMaybellineNewYork» 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να επικαιροποιούνται τακτικά από την Maybelline New York: Παρακαλείστε να τους διαβάζετε κάθε φορά που η Maybelline New York επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενό σας πριν δώσετε την έγκρισή σας. Στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο, και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτούς θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Maybelline New York.

Ουπς, φαίνεται ότι δεν έχεις συνδεθεί! Συνδέσου ή δημιούργησε το beauty λογαριασμό σου. Or create an account.